by

5 Panduan Hidup Berbahagia Menurut Islam

Berbahagia bukan bermakna manusia kumpulkan dan mempunyai banyak harta, kedudukan, pasangan, dan sharea kepuasan yang lain. Berbahagia pada kehidupan manusia, menurut bermacam filosof akan susah dan tidak pernah diketemukan oleh manusia bila masih hidup di bumi ini.

Kehidupan di dunia, tidak pernah dapat sampai pada pucuknya di bumi ini. Kehidupan di bumi ini serba terbatas dan relatif. Dapat kita saksikan jika manusia sepandai, sesehat, dan sekaya apa saja pasti mempunyai kekurangan entahlah yang terkait dengan kebahgaiaan dari faktor psikis atau berawal dari jiwa.

Tetapi, tetap manusia memerlukan rasa kebahagiaan itu selaku motivasi dan dorongan dalam kehidupannya. Karena itu, kebahagiaan sendiri bukan tiba sendirinya tetapi dibuat oleh manusia. Arah Pembuatan Manusia, Proses Pembuatan Manusia , Inti Pembuatan Manusia , Ide Manusia dalam Islam, dan Inti Manusia Menurut Islam sesuai peranan agama , Dunia Menurut Islam, Sukses Menurut Islam, Sukses Dunia Akhirat Menurut Islam, dengan Langkah Sukses Menurut Islam pasti menjadi sisi dari kebahagiaan hidup manusia.

Sebenarnya, kebahagiaan bukan lah masalah apa yang didapat tetapi apa yang dapat kita mengambil faedah dan maknanya. Sudah pasti atas sesuatu yang kita peroleh itu, manusia mensyukurinya dan betul-betul ambil makna daripadanya.

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *